במסגרת פרויקט אמא בשביל אמא - על כל קופסת תחליף חלב לתינוקות שתתרמי , אנחנו בקרן מאירים ניתן קופסה נוספת.

האהבה שלך זה אוכל בשבילו. על כל תרומה של קופסת תחליף חלב לתינוקות אנחנו בקרן מאירים ניתן קופסא נוספת.

תמונות מפעילויות קודמות

29586

סלי מזון

73220

אנשים תרמו

4322

מעילים חולקו

1400

תחליפי חלב חולקו