קרן מאירים – מפיצים טוב

ניהול תוכניות סיוע לאוכלוסיות מוחלשות בקהילה

הפרויקטים של קרן מאירים

קרן מאירים

קרן מאירים

מפיצים טוב

קרן לתמיכה וסיוע למשפחות, קבוצות ויחידים המתמודדים עם אתגרי חיים, בפריפריה הדרומית וברחבי הארץ מתוך חזון ואמונה בכוח הנתינה

חברי הצוות המקצועי של קרן 'מאירים', יחד עם המתנדבים הרבים והנפלאים, רואים בעבודתם שליחות חברתית-לאומית. לילות כימים אנו נרתמים כדי להפוך את החברה בישראל לטובה יותר תוך שיתוף פעולה הדוק עם רשויות הרווחה בעיריות השונות, עם גופים נוספים, עסקים וחברות בדרום וברחבי הארץ.

במסגרת הפעילות השוטפת, אנו בקרן מאירים מגיעים לקבוצות אוכלוסייה שונות שאינן זוכות למענה המותאם לצרכיהן, ומסייעים להן במגוון דרכים בהתמודדות עם האתגרים.

אנו שמחים להיות חלק מפעילות ברוכה זו ומזמינים אתכם להיות שותפים לפעילות שלנו.

'מאירים' הינה קרן התנדבותית העוסקת בעשייה מגוונת וייחודית למען הקהילה. במסגרת הפעילות, ניתנת מעטפת של תמיכה מקיפה למעגלים רבים של אוכלוסיות בכל רחבי הארץ, ובפריפריה הדרומית בפרט. 

"להשאיר את העולם קצת יותר טוב מאיך שמצאת אותו, זה הדבר הכי טוב שאדם יכול לעשות"

פול אוסטר