הקרן בברכת הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ובניהול הגאון הרב שטרן שליט"א, הקרן מסייעת לילדים בסכנת נשירה הצריכים סיוע בטיפולים רגשיים ומיוחדים
הקרן זוכה לעידוד מקיר לקיר של גדולי התורה

תמונות מפעילויות קודמות

29586

סלי מזון

73220

אנשים תרמו

4322

מעילים חולקו

1400

תחליפי חלב חולקו