בכדי ללוות ולסייע לנשים בהתמודדויות שלהן בתקופה שלאחר היציאה מביתן וכן מהמקלט, אנו פועלים באופן פרטני- טיפולי, מקיימים קבוצה טיפולית חד שבועית וכן באופן קהילתי.
מבחינה קהילתית אנו חוגגים חגים יחד יוצאים לטיולים וכן מעניקים חונכויות שבועיות ושיעורי עזר לילדי נשות התוכנית.
מטרת התוכנית הינה ללוות ולתמוך בנשים וכן לחבר אותן לנשים נוספות המתמודדות עם אתגרים דומים שלאחר תקופת המקלט.
אנו שואפים ליצור קבוצה לעזרה עצמית שתתפקד כרשת חברתית אלטרנטיבית עבורן.

תמונות מפעילויות קודמות

29586

סלי מזון

73220

אנשים תרמו

4322

מעילים חולקו

1400

תחליפי חלב חולקו