קרן החסד "מאירים"  עוצרת להקשיב מעבר. ולהבין שיש מסביב כל אחד מאיתנו אנשים גיבורים ומתמודדים שפשוט אין להם את מוצרי צריכה הכי מוצרי צריכה הכי בסיסים ויומיומיים. העמותה חשה תחושת אחריות כלפי כל אחד מאותם המתמודדים, שלא יחסר לו את צורכי היומיום השוטפים ולאורך כל מעגל השנה מחלקת אלפי סלי מזון למשפחות, מוצרי חימום לחורף, ציוד לימודים, ותחליפי מזון לתינוקות.

וכל מתוך שמירת כבוד הנצרך וריגשותו.