כתבו עלינו

עמותת 'מאירים' - כשאור גדול דולק בחדרי הלב

הפרויקטים של עמותת מאירים

פעילויות התנדבות בקהילה

תמיכה וליווי לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

פרויקט סיוע מיוחד לחינוך מיוחד ובעלי מוגבלויות

מעגלי תמיכה למטופלים ובבני משפחותיהם