תרום עכשיו סלי מזון ובזכותך עוד יהודי יוכל לשמוח בחג!
מידי שנה בערב פסח , מעניקה קרן מאירים אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. בתרומתך אתה שותף בסיוע למשפחה הנזקקת בהוצאות הבסיסיות לחג, ובעזרתך עוד יהודים יחגגו השנה כבני מלכים.
"צדקה וגמילות חסדים שקולות כנגד כל מצוותיה של תורה" (ירו' פאה א', א')

אנחנו מאמינים, שאפשר להוציא כל יהודי לחרות, ומי שמאמין – עושה.
בערב פסח, מידי שנה, מעניקה קרן מאירים סלי מזון לקניית מזון למשפחות נזקקות. סלי המזון נארזים מתוך חשיבה ותכנון לספק את צורכי המשפחה לאורך כל החג. משלוח הסלים מתבצע ברגישות, בצורה מכובדת ומכבדת.
צורכיה של משפחה נזקקת משתנה סביב מעגל השנה, ובערב חג הפסח, ההוצאות הבסיסיות אצל משפחות נזקקות, מהוות נטל גדול עד בלתי אפשרי. ההוצאות האלה הן איום משמעותי להוציאן מהאיזון הכלכלי הרגיש והרעוע שעליו הם נלחמות במשך כל השנה.
בעזרת סלי המזון, עוד יהודים חוגגים את החג כבני מלכים.

לתרומה באתר המאובטח

 

תמונות מפעילויות קודמות

29586

סלי מזון

73220

אנשים תרמו

4322

מעילים חולקו

1400

תחליפי חלב חולקו