מאות יתומים ואלמנות, חשך עליהם עולמם בגלל היתמות, הקושי והמחסור
יחד אתכם, קרן מאירים תאיר להם את חג הפסח!

29586

סלי מזון

73220

אנשים תרמו

4322

מעילים חולקו

1400

תחליפי חלב חולקו