תרום עכשיו, ובזמן הסדר תדע - שיהודי מיסב בשמחה בזכותך!
מידי שנה עורכת קרן מאירים אירועי ליל הסדר מרכזיים בעשרות מוקדים ברחבי הארץ , בהשתתפות אלפי נזקקים, משפחות חד הוריות וניצולי שואה.
בתרומתך אתה מאפשר להם להתרומם לילה אחד מעל הסבל היומיומי המיסר, ולהיסב כבני מלכים.

"חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד.... וחייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר עניים" (ש"ע)

"זה אח שלך, ועד שלא יהיה לו שולחן עורך- איך תוכל לשיר הלל?"

מידי שנה, עורכת קרן מאירים ערבי ליל הסדר מקומיים בעשרות מוקדים ברחבי הארץ למען אלה שאין להם כיצד לחגוג את החג בהשתתפות אלפי נזקקים, משפחות חד הוריות וניצולי שואה.

אנחנו עם אחד, משפחה אחת גדולה ומאוחדת. כולנו רוצים לחוות את "ושמחת בחגך". רק כשנדע שאין יהודי שחסר לו, תוכל שמחתנו להיות שלמה ואמיתית. כך זה ניראה, שבכל הארץ יושבים אלפי אנשים, קשיי יום וסובלים, ולרגע אחד מתנתקים מדאגות היומיום, ומסובין  סביב שולחנות הסדר הערוכים והמושקעים כבני מלכים  .

תמונות מפעילויות קודמות

29586

סלי מזון

73220

אנשים תרמו

4322

מעילים חולקו

1400

תחליפי חלב חולקו