תרום מעיל לילד נזקק מאות ילדים ברחבי הארץ מחכים ברגע זה למעיל חם שיגן עליהם בחודשי החורף הקרים. בתרומתך אתה שותף בחלוקת מעיל מחמם ומגן לילד שקר לו, ומסיע לו למשפחתו לצאת ממעגל העוני. "כל העוסק בגמילות חסדים, כאילו קיים עשר[ת] הדברות!" (מדרש הגדול בראשית כג, כ עמ' שפז)

כי בפני הלב החם – אף מזג אויר לא יוכל לעמוד.
בחודשי החורף, שוועת עניים מחלקת מאות מעילים חדשים ומחממים לילדים ולנוער נזקקים ברחבי הארץ. במדינת ישראל ישנם עשרות אלפי ילדים, שדואגים מבא החורף המסמל להם קור עז, ידיים קטנטנות כחולות ובידול מהחברה. שוועת עניים מעניקה מעילים חדשים מחולקים בשיתוף עשרות בתי ספר ומוסדות לימוד ברחבי הארץ, מתוך כיבוד רגשות הילד הנזקק ומשפחתו.

תמונות מפעילויות קודמות

29586

סלי מזון

73220

אנשים תרמו

4322

מעילים חולקו

1400

תחליפי חלב חולקו