קרן הצדקה 'מאירים' יוצאת בפניה נרגשת אל אחינו בני ישראל להישמע לקריאת גדולי ישראל, ולהירתם להצלת חייה של חולה שחלתה במחלה נדירה וממארת וזקוקה לטיפול יקר בארה"ב , הגר"י זילברשטיין שליט"א, הגרש"א שטרן שליט"א והגרש"מ עמאר שליט"א במכתבי זעקה על המקרה המזעזע ומבטיחים לתורמים להינצל מכל צרה וצוקה בזכות המצווה!

תמונות מפעילויות קודמות

29586

סלי מזון

73220

אנשים תרמו

4322

מעילים חולקו

1400

תחליפי חלב חולקו