קרן "מאירים" פועלת ללא כוונות רווח, וכל פעילויות העמותה מבוססות על תמיכתם של תורמים עם לב רחב. עזור לנו לעזור להם! בתרומתך אתה נוטל חלק משמעותי בהצלת חיים, סיוע לנזקקים, ותמיכה כלכלית ורגשית ביתומים ואלמנות.

פרטי התרומה

סה"כ סכום תרומה

0.00

פרטים אישיים

סיכום ופרטי אשראי