a1

 

קרן החסד "מאירים"  פועלת כל השנה במלחמה במעגל העוני והסבל. עם עקביות, רגישות והרבה מחשבה, מתוך הבנה והכלה לצורכי החולה והנזקק. הסיוע כולל תמיכה בזמן המשבר שאלו נקלע, וליווי מקצועי וחם המעניק כלים מעשיים ורגשיים ליצירת שינוי מהלך חייהם.